Aktualności

Konkurs PARP w ramach Działania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw"
17 maja 2019

Konkurs PARP w ramach Działania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw", typ projektu 4: Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Termin składania wniosków upływa 01.07.2019 r.

Instytucje uprawnione do aplikowania:

  1. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
  2. podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
  3. reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
  4. organizacje pracodawców
  5. organizacje samorządu gospodarczego
  6. organizacje związkowe
  7. przedsiębiorcy

Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej działania: 

  1. Realizację projektów zwiększających zdolności adaptacyjne MMSP poprzez szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze.
  2. Szkoleniowe i doradcze, tj. wszelkie działania, które pozwalają na rozwój osób/przedsiębiorstw/instytucji w nich uczestniczących, tj. szkolenia, szkolenia zawodowe, e-learning, studia podyplomowe, doradztwo, mentoring, coaching, egzamin, który pozwala nabyć konkretne kwalifikacje. 

Kwota dofinansowania:

Sektor IT:

Maksymalna wartość projektu: 6 650 000  zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 5 985 000  zł

Sektor Opieka Zdrowotna:

Maksymalna wartość projektu: 7 480 000  zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 6 732 000  zł

Sektor przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów:

Maksymalna wartość projektu: 6 650 000 zł

Maksymalna wartość dofinansowania:  5 985 000 zł

Sektor turystyczny

Maksymalna wartość projektu:  4 531 200 zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 4 078 080  zł

Minimalne wartości wskaźników produktu: (Liczba pracowników objętych wsparciem szkoleniowym lub doradczym )

Sektor IT: 665

Sektor Opieka Zdrowotna: 748

Sektor przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów: 665

Sektor turystyczny: 453

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.power.gov.pl/nabory/1-231/

https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow/grants/kompetencje-dla-sektorow-oferta-dla-operatorow,