Aktualności

Zakończyła się III edycja konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”
30 września 2019

Zakończyła się kolejna edycja konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”.  

Kapituła konkursu dokonała oceny nadesłanych prac i przekazała wnioski prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu.  Zgodnie z rekomendacją kapituły konkursu, w tym roku nie przyznano nagrody żadnej z nadesłanych prac.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do śledzenie strony: www.investinradom.pl.