Wsparcie instytucji udzielających pożyczek / poręczeń

Industrial Development Agency SA – wśród usług oferowanych przez ARP S.A. znajdują się:

Więcej informacji dostępnych na www.arp.pl

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych / Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy – wsparcie insytytucji nakierowane przede wszystkim na sektor MŚP. Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. oferuje nie tylko poręczenia zabezpieczające kredyty bankowe, ale również poręczenia leasingowe i wadialne. Dzięki tym ostatnim przedsiębiorca może startować w kilku przetargach bez blokowania środków finansowych poprzez wpłaty wadium. Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych: www.mfpk.com.pl i www.mrfp.pl

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Wydział Mechaniczny prowadzi szeroką współpracę z przedsięciorcami i oferuje m.in. wsparcie w pracach B+R. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl