BPO/SSC

Miasto Radom podczas Gali Outsourcing Stars w styczniu 2014r. zostało wyróżnione w kategorii: Miasto – City Outsourcing Star – największa liczba wydarzeń outsourcingowych wspieranychprzez miasto w roku 2013. Celem konkursu było nagrodzenie najlepszych i najdynamiczniejrozwijających się w 2013 roku dostawców usług outsourcingowychoraz ich bezpośredniego otoczenia biznesowego.

Radom charakteryzuje szereg cech, dzięki którym miasto z powodzeniem staje się kolejnym centrum outsourcingu w Polsce:
  • Doskonała lokalizacja w centrum kraju, na przecięciu głównych dróg krajowych, zaledwie 100km od stolicy Warszawie oraz niedawno uruchomiony Port Lotniczy Radom.
  • Dostępność wykwalifikowanych kadr o znacznie mniejszych (ze względu na niższe koszty utrzymania) wymaganiach finansowych niż w Warszawie, Krakowie, czy Łodzi.
  • Unikalne w skali kraju studia podyplomowe „Nowoczesne Usługi Biznesowe” na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym, przygotowane i prowadzone we współpracy z ASPIRE i PwC, które przygotowują słuchaczy do pracy w sektorze usług wspólnych.
  • Na inwestorów czeka szereg udogodnień, m.in. w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ulgi do 50% wartości nakładów inwestycyjnych, zwolnienia z podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz ulgi dzierżawy gruntów.
  • Powiatowy Urząd Pracy oferuje wiele grantów, m.in. refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne, płatne staże, czy refundację kosztów związanych z wyposażeniem stanowiska pracy.
  • W Radomiu powstaje coraz więcej budynków oferujących nowoczesną powierzchnię biurową, (jako jeden z ostatnich – biurowiec klasy A, przygotowany z myślą o wymogach branży outsourcingowej; www.radomofficepark.pl).
  • Cykliczne spotkania networkingowe branży BPO/SSC w Radomiu, na których goszczą m.in.: Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, Iron Mountain, Europe Calling czy SMG/KRC, Idea Callcentre, Multimedia Interactive, E-sky, Telecentrum.