Bezpieczne Miejsca Pracy

3

Ulgi w czynszu najmu/dzierżawy nieruchomości spółek miejskich

Zasady ustala każda ze spółek indywidualnie:

4

Obniżone opłaty za powierzchnie ogródków gastronomicznych

5

Odroczenie terminów płatności za wodę i odbiór odpadów

Zasady ustala każda ze spółek indywidualnie: