Sektory

Radom jest dobrym przykładem ekspansji sektora prywatnego oraz zmian zachodzących w strukturze własnościowej. Gospodarka Radomia oparta jest o rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w sferze produkcji, usług i handlu.

To nas wyróżnia:

 • Doskonała lokalizacja
 • Relatywnie niskie koszty pracy i życia
 • Techniczny potencjał kadrowy i biznesowy

Sektory / branże:

 • Produkcja maszyn i urządzeń
 • Obróbka metalu
 • Produkcja broni
 • Skóra i wyroby skórzane
 • Odzież
 • Przemysł tytoniowy
 • Przemysł budowlany
 • IT
 • Produkcja leków
 • Motoryzacja
 • Elektronika
 • Automatyka przemysłowa
 • Chemia
 • Sektor spożywczy
 • BPO

Instytucje okołobiznesowe:

ORANGE Polska SA
ORANGE Polska SA
Żeromskiego 73, 26-610 Radom tel.: (+48)500 949 274
PGE Polska Grupa Energetyczna SA
PGE Polska Grupa Energetyczna SA
ul. Średnia 49, 26-603 Radom tel.: PGE Contact Center: tel.: 422 222 222
 PGNiG SA - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
PGNiG SA - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. Gazowa 11/13, 26-606 Radom tel.: (+48)48 332-41-00
 RADKOM sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
RADKOM sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
ul. Witosa 76, 26-600 Radom tel.: (+48)48 384-76-06
 RADPEC SA Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
RADPEC SA Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
ul. Żelazna 7, 26-616 Radom tel.: (+48)48 384-69-41 do 45, 48 331-07-29
SUEZ Wschód sp. z o.o. oddział w Radomiu
SUEZ Wschód sp. z o.o. oddział w Radomiu
ul. Witosa 76, 26-600 Radom tel.: (+48)48 345-92-26
Prezero Service Wschód Sp. z o.o.
Prezero Service Wschód Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3, 26-603 Radom tel.: (+48)48 332-49-01
 Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o. o.
Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o. o.
ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom tel.: (+48)48 383-15-00
Radomski Klaster Metalowy
Radomski Klaster Metalowy
ul. Rwańska 7, 26-600 Radom, +48 48 384 56 60
 Business Centre Club Loża Radomska
Business Centre Club Loża Radomska
ul. Wincentego Witosa 10A, 26-617 Radom tel.: (+48) 604 591 025; (+48) 608 456 159
 Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
ul. Rwańska 7, 26-610 Radom tel.: (+48) 48 384 56 60
 Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości
Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości
ul. Kilińskiego 15/17, 26-610 Radom tel.: (+48)48 362-83-85; 362-11-06; tel. kom.:(+48)517-433-577
 Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej
Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej
ul. prof. Włodzimierza Krukowskiego 1, 26-609 Radom tel.: (+48)48 362-16-53
 Stowarzyszenie Kupców Polskich
Stowarzyszenie Kupców Polskich
ul. Traugutta 61, 26-610 Radom tel.: (+48)48 362-62-43
 Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Stefana Żeromskiego 51, 26-610 Radom tel.: (+48)48 36-00-45
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników i Transportowców "Radom"
Mazowszany 19 k/Radomia, 26-624 Kowala, +48 48 334 22 82
 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Stasieckiego 54, 26-612 Radom tel.: (+48) 533 580 280
 Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA)
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA)
ul. Stefana Żeromskiego 76/82, 26-610 Radom tel.: (+48)48 332 14 90
 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"
tel.: (+48) 530 448 119
 Inkubator Przedsiębiorczości
Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Stefana Żeromskiego 51, 26-610 Radom tel.: (+48)48 360 00 46
 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych o/Radom
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych o/Radom
ul. Tadeusza Kościuszki 5a, 26-610 Radom tel.: (+48)22 542 27 13
 Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
ul. Ludwika Mycielskiego 20, 04-379 Warszawa tel.: (+48)22 840 32 35
 Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa
 Powiatowy Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
ul. księdza Andrzeja Łukasika 3, 26-612 Radom tel.: 48 384 20 74
 Radomskie Centrum Innowacji i Technologii
Radomskie Centrum Innowacji i Technologii
ul. Tarnobrzeska 8, 26-615 Radom tel.: (+48)48 385 50 27
 Wojewódzki Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Mokra 2, 26-610 Radom tel.: (48) 368 97 00

BPO / SSC

Radom charakteryzuje szereg cech, dzięki którym miasto z powodzeniem staje się kolejnym centrum outsourcingu w Polsce:
 • Doskonała lokalizacja w centrum kraju, na przecięciu głównych dróg krajowych, zaledwie 100km od stolicy Warszawie oraz niedawno uruchomiony Port Lotniczy Radom.
 • Dostępność wykwalifikowanych kadr o znacznie mniejszych (ze względu na niższe koszty utrzymania) wymaganiach finansowych niż w Warszawie, Krakowie, czy Łodzi.
 • Unikalne w skali kraju studia podyplomowe „Nowoczesne Usługi Biznesowe” na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym, przygotowane i prowadzone we współpracy z ASPIRE i PwC, które przygotowują słuchaczy do pracy w sektorze usług wspólnych.
 • Na inwestorów czeka szereg udogodnień, m.in. w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ulgi do 50% wartości nakładów inwestycyjnych, zwolnienia z podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz ulgi dzierżawy gruntów.
 • Powiatowy Urząd Pracy oferuje wiele grantów, m.in. refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne, płatne staże, czy refundację kosztów związanych z wyposażeniem stanowiska pracy.
 • W Radomiu powstaje coraz więcej budynków oferujących nowoczesną powierzchnię biurową, (jako jeden z ostatnich – biurowiec klasy A, przygotowany z myślą o wymogach branży outsourcingowej; www.radomofficepark.pl).
 • Cykliczne spotkania networkingowe branży BPO/SSC w Radomiu, na których goszczą m.in.: Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, Iron Mountain, Europe Calling czy SMG/KRC, Idea Callcentre, Multimedia Interactive, E-sky, Telecentrum.