Wsparcie Gminy Miasta Radomia

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości

 • maksymalny okres: 5 lat
 • minimalna wartość inwestycji: powyżej 1 mln złotych
 • dodatkowe warunki: inwestycja musi być zrealizowana w ciągu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy

Podstawa prawna:

Ulgi w czynszu dzierżawnym

Podstawa prawna:

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 2351/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia oraz Miasta na prawach powiatu z bonifikatą 99% w stosunku do poniższej stawki jest możliwa do czasu zakończenia realizacji inwestycji jednak nie dłużej niż 24 miesiące.

Stawka czynszu dzierżawczego dla poszczególnych stref miasta:

 • strefa centralna – 0,95zł/m2
 • strefa śródmiejska – 0,85zł/m2
 • strefa pośrednia – 0,75zł/m2
 • strefa peryferyjna – 0,65zł/m2

Stypendia dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia

Podstawa prawna: 

Pomoc materialna w formie stypendium pieniężnego przyznawana jest studentom, którzy przygotowują się do podjęcia zatrudnienia u przedsiębiorcy działającego na terenie Radomia

 • maksymalny okres: od 3 do 6 miesięcy(jednokrotnie w ciągu całego okresu nauki na uczelni)
 • maksymalna kwota pomocy: 1800 złbrutto / miesiąc
 • co najmniej drugi rok studiów
 • wymagana średnia ocen z egzaminów nie może być niższa niż 3,75
 • wymagane miejsce zamieszkania studenta – Radom