Wsparcie Gminy Miasta Radomia

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości:

– maksymalny okres: 5 lat

– minimalna wartość inwestycji: powyżej 1 mln złotych

– dodatkowe warunki: inwestycja musi być zrealizowana w ciągu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy

Podstawy prawne:

Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu: 751/2014, 570/2017, XLVII/434/2020

Ulgi w czynszu dzierżawnym:

Na podstawie: Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia nr 2351/2017 wraz z Załącznikiem nr 1

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 2351/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia oraz Miasta na prawach powiatu z bonifikatą 99% w stosunku do poniższej stawki jest możliwa do czasu zakończenia realizacji inwestycji jednak nie dłużej niż 24 miesiące.

Stawka czynszu dzierżawczego dla poszczególnych stref miasta:

– strefa centralna – 0,95 zł/m2

– strefa śródmiejska – 0,85 zł/m2

– strefa pośrednia – 0,75 zł/m2

– strefa peryferyjna – 0,65 zł/m2

Stypendia stażowe dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie Radomia

Na podstawie: Uchwały nr IX/104/2019 w sprawie przyznawania stypendiów stażowych dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia

Pomoc materialna w formie stypendium pieniężnego przyznawana jest studentom, którzy przygotowują się do podjęcia zatrudnienia u przedsiębiorcy działającego na terenie Radomia

– maksymalny okres: od 3 do 6 miesięcy (jednokrotnie w ciągu całego okresu nauki na uczelni)

– maksymalna kwota pomocy: 1500 zł brutto / miesiąc

– dodatkowe warunki: dotyczy studentów zamieszkujących na terenie Radomia