Wsparcie Gminy Miasta Radomia

REGULACJA DOTYCZĄCA POMOCY DE MINIMIS:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. (poz. 1543) ws. informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wraz z załącznikiem (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis)

  1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców po raz pierwszy inwestujących w Radomiu:

Na podstawie: Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 752/2014

– maksymalny okres: 2 lata

– minimalna wartość inwestycji: nie dotyczy

– dodatkowe warunki: inwestycja musi być zrealizowana w ciągu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy

  1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości:

Na podstawie: Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 570/2017 zmieniająca poprzednio obowiązujący akt Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 751/2014

– maksymalny okres: 5 lat

– minimalna wartość inwestycji: powyżej 1 mln złotych

– dodatkowe warunki: inwestycja musi być zrealizowana w ciągu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy

  1. Ulgi w czynszu dzierżawnym:

Na podstawie: Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia nr 2351/2017 wraz z Załącznikiem nr 1

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 2351/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia oraz Miasta na prawach powiatu z bonifikatą 99% w stosunku do poniższej stawki jest możliwa do czasu zakończenia realizacji inwestycji jednak nie dłużej niż 24 miesiące.

Stawka czynszu dzierżawczego dla poszczególnych stref miasta:

– strefa centralna – 0,95 zł/m2

– strefa śródmiejska – 0,85 zł/m2

– strefa pośrednia – 0,75 zł/m2

– strefa peryferyjna – 0,65 zł/m2

 

REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA

  1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości na maksymalny okres 15 lat:

Na podstawie: Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 137/2015

– maksymalny okres: 3 lata (jeżeli podatnik utworzył nie mniej niż 30 miejsc pracy) lub 5 lat (za nie mniej niż 50 miejsc pracy) oraz dodatkowe 10 lat (jeżeli w ciągu 30 miesięcy od dnia rozpoczęcia inwestycji powstało nie mniej niż 200 miejsc pracy)

– minimalna wartość inwestycji:nie dotyczy

– dodatkowe warunki:nie dotyczy

  1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych

Na podstawie: Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 170/2015

– maksymalny okres: 5 lat (jeżeli podatnik utworzył nie mniej niż 5 miejsc pracy)

– minimalna wartość inwestycji: nie dotyczy

– dodatkowe warunki: nie dotyczy

  1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej

Na podstawie: Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 136/2015

– maksymalny okres: 5 lat, jeżeli podatnik utworzył nie mniej niż 10 nowych miejsc pracy

– minimalna wartość inwestycji: 20 mln zł netto

– dodatkowe warunki: inwestycja musi być zrealizowana ciągu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy a utworzenie nowych miejsc pracy musi nastąpić w ciągu 30 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji początkowej

  1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową w zakresie nowo wybudowanych budynków biurowych

Na podstawie: Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 698/2018

– maksymalny okres: 5 lat

– minimalna wartość inwestycji: nie dotyczy

– dodatkowe warunki: zrealizowana inwestycja początkowa jest budynkiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, w którym co najmniej 3000 m² powierzchni użytkowej stanowią powierzchnie biurowe o wysokim standardzie i spełnia wymagane uchwałą kryteria

  1. Stypendia stażowe dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie Radomia

Na podstawie: Uchwały nr IX/104/2019 w sprawie przyznawania stypendiów stażowych dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia

Pomoc materialna w formie stypendium pieniężnego przyznawana jest studentom, którzy przygotowują się do podjęcia zatrudnienia u przedsiębiorcy działającego na terenie Radomia

– maksymalny okres: od 3 do 6 miesięcy (jednokrotnie w ciągu całego okresu nauki na uczelni)

– maksymalna kwota pomocy: 1500 zł brutto / miesiąc

– dodatkowe warunki: dotyczy studentów zamieszkujących na terenie Radomia