Radom of the future seen through the eyes of young people

7 czerwca w Kamienicy Deskurów Fundacja My Future zorganizowała wydarzenie edukacyjne w ramach projektu Voices of YOUTH in European SMART CITY, mającego na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży w procesy decyzyjne dotyczące miast.

Młodzież z Radomia i okolic zaprezentowała ciekawe pomysły, związane z inteligentnymi miastami, a wpływające na wzrost jakości życia w naszym mieście. Wszystkie prezentacje cechowały się odpowiedziami na deficyty społeczne oraz kreatywnością przedstawionych rozwiązań.

Podczas spotkania odbyła się dyskusja panelowa, a wśród interlokutorów obecny był Kierownik Biura Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora. Ciekawymi spostrzeżeniami z pobytu w Radomiu podzielili się młodzi z Grecji, potwierdzając pogląd o wielu atutach miasta.

Warto przekazać podziękowania Pani Natalii Różańskiej – Prezes Fundacji My Future za inicjatywę i przekazanie wiodącej roli prowadzenia wydarzenia młodzieży.