Investment support

The investor may obtain support (in the form of public support: de minimis or regional investment support) from the following sources:

Wsparcie w zakresie zwolnień z podatków lokalnych
Wsparcie w pozyskaniu zasobów ludzkich

Wsparcie inwestycji w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego (PIT, CIT)
Finansowanie inwestycji

Wsparcie przedsiębiorcy przy zatrudnieniu osób o statusie bezrobotnego

Wsparcie finansowe
Wsparcie B+R

Wsparcie inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej