Accessibility declaration

The Municipal Office in Radom undertakes to ensure the availability of its website in accordance with the Act of 4 April 2019 on the digital accessibility of websites and mobile applications of public entities. The accessibility statement applies to the website of the investinradom.pl of the Municipal Office in Radom.

Website publication date: 2019-09-01
Date of the last significant update: 2019-09-01

The website partially complies with the Act of 4 April 2019 on the digital accessibility of websites and mobile applications of public entities due to incompatibilities or exclusions listed below:

  • films do not have subtitles for deaf people,
  • Some files are not digitally available,
  • lack of proper article header structure,

Exclusions:

  • Maps are exempt from accessibility

Appearance:
The website is equipped with mechanisms facilitating browsing by visually impaired people who do not use assistive technologies:

  • Change the font size
  • Change the contrast
  • The graphic design of the website is based on styles

The service can be used on various hardware platforms (PC, PDA, Pocket PC) and software (operating systems, web browsers).

The declaration was made on: 2019-09-23
The declaration was drawn up on the basis of a self-assessment carried out by a public body.

The declaration was last reviewed and updated on:2022-02-17

Feedback and contact details

Accessibility Coordinator in the Municipality of Radom
In the Municipal Office in Radom, pursuant to the Ordinance of the President of the City of Radom No. 2867/2021 of October 1, 2021, a Working Group for architectural, digital and information and communication accessibility was established in the following composition:

1) Team Chairman – Accessibility Coordinator – Ms. Dorota Banaszkiewicz
2) Deputy Chairman – Mr. Jan Gniadek
3) Team Member – Mr. Rafał Kościuk
4) Team member – Mr. Karol Mostowski.

The tasks of the Accessibility Coordinator and the working group include in particular:
1) making an inventory of buildings and defining the minimum requirements of the Office's facilities in terms of ensuring their availability;
2) support for people with special needs in accessing services provided by the Municipal Office in Radom;
3) preparation and coordination of the implementation of an action plan to improve accessibility to people with special needs by the Municipal Office in Radom, in accordance with the requirements set out in Article 6 of the Act of 19/07/2019 on ensuring accessibility for people with special needs;
4) monitoring the activities undertaken by the Municipal Office in Radom in the field of ensuring accessibility to people with special needs.

Dorota Banaszkiewicz tel. (48) 36 20 786, correspondence address: Moniuszki 9, 26-600 Radom
e-mail: dostepnosc@umradom.pl

In case of problems with the accessibility of the website, please contact:
Marcin Kucharski m.kucharski@umradom.pl. You can also contact us by calling (48) 36 20 358. In the same way, requests for access to unavailable information and requests for accessibility can be submitted.

It is possible to use the free services of a sign language interpreter after prior appointment during office hours, i.e. from 7.30 a.m. to 3.30 p.m. E-mail contact: bom@umradom.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

If ensuring digital accessibility is not possible, the public entity may propose an alternative method of access to information.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej
Ombudsman

Architectural accessibility

1. Building: Municipal Office in Radom, 30 Kilinskiego Street
There is 1 entrance to the building from Kilinskiego Street.
Stairs and a ramp for wheelchairs lead to the entrance, located at the stairs.
Above the entrance there are no speakers of the sound guidance system for the blind and visually impaired.
The entrance is not secured by gates.
There is a lift in the building.
For wheelchair users, corridors and rooms on the ground floor and on floors 1,2,3 are available.
A toilet for people with disabilities is located on each floor.
In front of the building there are 5 parking spaces for people with disabilities.
You can enter the building and all its rooms with an assistance dog and a guide dog.
There are no induction loops in the building.
There are no Braille markings in the building, no contrast markings or enlarged print for the blind and visually impaired.
It is possible to use the free services of a sign language interpreter after prior appointment during office hours, i.e. from 7.30 a.m. to 3.30 p.m. Contact: e-mail: bom@umradom.pl

2. Budynek: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Żeromskiego 53
Do budynku prowadzą 3 wejścia: od ul. Żeromskiego, oraz od ul. Staszica i ul. Niedziałkowskiego.
Do wejść od ul. Staszica i Żeromskiego prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków znajdujące się przy schodach.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
The entrance is not secured by gates.
W budynku jest platforma przyschodowa. Znajduje się przy sali koncertowej od strony ul. Żeromskiego.
W budynku jest winda. Znajduje się w części od ul. Staszica.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach 1,2,3.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
You can enter the building and all its rooms with an assistance dog and a guide dog.
There are no induction loops in the building.
There are no Braille markings in the building, no contrast markings or enlarged print for the blind and visually impaired.
It is possible to use the free services of a sign language interpreter after prior appointment during office hours, i.e. from 7.30 a.m. to 3.30 p.m. Contact: e-mail:bom@umradom.pl

3. Budynek: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Moniuszki 9
Do budynku prowadzą 4 wejścia: od ul. Moniuszki oraz od ul. Sienkiewicza.
Przy wejściu od ul. Sienkiewicza znajduje się winda. Do wejść od strony ul. Moniuszki prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda. Znajduje się od ul. Sienkiewicza.
W budynku jest platforma przyschodowa. Znajduje się na 1 piętrze.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1, 2.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
You can enter the building and all its rooms with an assistance dog and a guide dog.
There are no induction loops in the building.
There are no Braille markings in the building, no contrast markings or enlarged print for the blind and visually impaired.
It is possible to use the free services of a sign language interpreter after prior appointment during office hours, i.e. from 7.30 a.m. to 3.30 p.m. Contact: e-mail: bom@umradom.pl

4. Budynek: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Rynek 1
Do budynku prowadzą 3 wejścia: od ul. Rynek oraz od ul. Wolność.
Do wejść prowadzą schody oraz podjazd dla wózków od strony Rynku.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
There is a lift in the building.
W budynku nie ma platformy przyschodowej.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze oraz 1 piętrze.
A toilet for people with disabilities is located on each floor.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
You can enter the building and all its rooms with an assistance dog and a guide dog.
There are no induction loops in the building.
There are no Braille markings in the building, no contrast markings or enlarged print for the blind and visually impaired.
It is possible to use the free services of a sign language interpreter after prior appointment during office hours, i.e. from 7.30 a.m. to 3.30 p.m. Contact: e-mail: bom@umradom.pl

5. Budynek: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Traugutta 31/33
Do budynku prowadzi 1 wejście.
Stairs and a ramp for wheelchairs lead to the entrance, located at the stairs.
Above the entrance there are no speakers of the sound guidance system for the blind and visually impaired.
The entrance is not secured by gates.
W budynku nie ma windy (parter).
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
Dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
You can enter the building and all its rooms with an assistance dog and a guide dog.
There are no induction loops in the building.
There are no Braille markings in the building, no contrast markings or enlarged print for the blind and visually impaired.

6. Budynek: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Reja 5
Do budynku prowadzą 2 wejścia.
W budynku dostępna jest winda z poziomu chodnika.
Above the entrance there are no speakers of the sound guidance system for the blind and visually impaired.
The entrance is not secured by gates.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na 1 piętrze.
Toalety znajdują się na każdej kondygnacji (nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych).
W otoczeniu budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
There are no induction loops in the building.
There are no Braille markings in the building, no contrast markings or enlarged print for the blind and visually impaired.