Talent

209296
Liczba mieszkańców (2020)
18547
Liczba uczniów - szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i policealne (2020)
7028
Liczba studentów (2020)
0
Szkół branżowych (2020)
9090
Bezrobotni (2021)
Pracujący (2020)
1217
W wieku produkcyjnym pow. 17 roku życia (2020)
75761
W wieku produkcyjnym - mobilni (2020)
3913
Liczba absolwentów- szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i policealne (2020)
1700
Liczba absolwentów szkół wyższych (2020)
6
Uczelni wyższych (2020)
1559
Bezrobotni do 30 roku życia (2021)