Zaproszenie do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Zaktywizowani”

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkających w Radomiu i powiecie radomskim.

More information TUTAJ