Podsumowanie debaty pt. "Przykłady wybranych zjawisk patologicznych w środowisku pracy w dobie pandemii". Wydarzenie współorganizowane przez Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej UM Radom.

Patologie zawodowe w czasie pandemii

News

Prezydent Miasta Radomia zaprasza studentów, którzy przygotowują się do podjęcia pracy na terenie Radomia, do składania wniosków o przyznanie stypendiów stażowych

Wsparcie studentów

Stypendia stażowe dla studentów

Dla uczniów to unikatowa możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego bezpośrednio w miejscu pracy

Vocational training

Education

Uzyskaj pomoc w lokowaniu swojej inwestycji w Wydziale Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej.

Help for the investor

Business support