Izba Przemysłowo - Handlowa Ziemi Radomskiej i Strefa Łucznik są inicjatorami akcji, która ma na celu wsparcie lokalnych szpitali w czasie walki z epidemią koronawirusa.

AKCJA POMOCY LOKALNYM SZPITALOM RADOMSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

News

Prezydent Miasta Radomia zaprasza studentów, którzy przygotowują się do podjęcia pracy na terenie Radomia, do składania wniosków o przyznanie stypendiów stażowych

Wsparcie studentów

Stypendia stażowe dla studentów

Dla uczniów to unikatowa możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego bezpośrednio w miejscu pracy

Vocational training

Education

Uzyskaj pomoc w lokowaniu swojej inwestycji w Wydziale Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej.

Help for the investor

Business support