Preparation for Radom Expo 2024 has begun

Rozpoczeliśmy rekrutację na Radom Expo 2024. Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

  1. Radom Expo 2024 odbędzie się 11 października (piątek) w godzinach od 9:00 do 18:00 oraz 12 października (sobota) w godzinach od 10:00 do 18:00;
  2. Zgłoszenie udziału w Radom Expo 2024 wiąże się z obowiązkiem utrzymania stoiska przez oba dni, w których odbywa się wydarzenie;
  3. Wycofanie się z udziału w Radom Expo 2024 po przydzieleniu powierzchni lub opuszczenie stoiska przed zakończeniem wydarzenia może skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia udziału w kolejnych edycjach wydarzenia;
  4. W przypadku dużego zainteresowania organizator wydarzenia może zdecydować o przydzieleniu mniejszej powierzchni niż preferowana, szczególnie w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na powierzchnię zarówno w hali jak i na zewnątrz;
  5. Pierwszeństwo w przydzieleniu powierzchni mają przedsiębiorstwa produkcyjne z branży automatyki i budowy maszyn, budowlanej, chemicznej, metalowej, odzieżowej oraz spożywczej;
  6. Prezentacja pojazdów jest dopuszczalna wyłącznie na stoiskach zlokalizowanych na zewnątrz;
  7. Termin rozpoczęcia montażu stoisk to 10 października (czwartek) od godziny 6:00. Termin zakończenia demontażu stoisk to 13 października (niedziela) do godziny 12:00;
  8. Podczas Radom Expo 2024 wystawców obowiązuje zakaz handlu.

Formularz zgłoszeniowy

UWAGA: Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 21 czerwca (włącznie)