Radom with a diploma of an entrepreneurial municipality with an A

Radom otrzymał wyróżnienie Gmina na 5! w piętnastej edycji corocznego raportu przygotowanego przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Raport SGH jest zwieńczeniem całorocznych badań poświęconych zachowaniom przedsiębiorczych gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. Badanie dodatkowo służy integracji uczelni wyższych zajmujących się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej, organizacji inteligentnych oraz dbających o zrównoważony rozwój w dobie smart.