Pomoc dla inwestora

Inwestor może uzyskać wsparcie (w formie pomocy publicznej: de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej) z następujących źródeł:

Wsparcie w zakresie zwolnień z podatków lokalnych
Wsparcie w pozyskaniu zasobów ludzkich

Wsparcie inwestycji w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego (PIT, CIT)
Finansowanie inwestycji

Wsparcie przedsiębiorcy przy zatrudnieniu osób o statusie bezrobotnego

Wsparcie finansowe
Wsparcie B+R

Wsparcie inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej