About dual education

Obecnie w programie kształcenia dualnego biorą udział cztery zespoły szkół:

Technical School Complex Tadeusz Kościuszko,

Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte,

Vocational School Complex Maj. Henryk Dobrzański "Hubal",

Construction School Complex Casimir the Great.

He is currently involved in the dual education program około 30 firm, głównie z branży metalowej. W części przedsiębiorstw prowadzona jest praktyczna nauka zawodu, a pozostałe z nich wspierają program poprzez np. finansowanie wyprawek dla praktykantów (odzież robocza, podręczniki, itp.)

Practical classes and supervision of the vocational curriculum in companies are carried out by the school chosen by the student. Practical learning takes place in real working conditions, in the plant cooperating with the school, under the guidance of an experienced employee. In the first class it is one day of classes, in the second and third - two days a week.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na specjalistów w różnych zawodach, do programu kształcenia dualnego dołączają również inne branże, w oparciu o wszystkie szkoły zawodowe działające na terenie naszego miasta.

Więcej informacji na zawodowcyradom.pl