O kształceniu dualnym

Obecnie w programie kształcenia dualnego biorą udział trzy zespoły szkół:

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki,

Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”,

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego.

W program kształcenia dualnego zaangażowanych jest obecnie ponad 20 firm, głównie z branży metalowej. W części przedsiębiorstw prowadzona jest praktyczna nauka zawodu, a pozostałe z nich wspierają program poprzez np. finansowanie wyprawek dla praktykantów (odzież robocza, podręczniki, itp.).

W ramach kształcenia dualnego dostępne są dla uczniów następujące specjalności:

  • operator obrabiarek skrawających,
  • murarz-tynkarz.

Realizacją zajęć praktycznych i nadzorem nad programem nauczania zawodowego w firmach zajmuje się wybrana przez ucznia szkoła. Nauka praktyczna odbywa się w realnych warunkach pracy, w zakładzie współpracującym ze szkołą, pod okiem doświadczonego pracownika. W pierwszej klasie jest to jeden dzień zajęć, w drugiej i trzeciej – dwa dni w tygodniu.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na specjalistów w różnych zawodach, do programu kształcenia dualnego planują dołączyć również inne branże, w oparciu o wszystkie szkoły zawodowe działające na terenie naszego miasta.