Potencjał kadrowy

0
Liczba mieszkańców (2021)
0
Liczba uczniów - szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i policealne (2020)
0
Liczba studentów (2021)
0
Szkół branżowych (2020)
0
Bezrobotni (2021)
0
Pracujący (2021)
0
W wieku produkcyjnym powyżej 17 lat (2021)
0
W wieku produkcyjnym - mobilni (2021)
0
Liczba absolwentów- szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i policealne (2020)
0
Liczba absolwentów szkół wyższych (2021)
0
Uczelni wyższych (2020)
0
Bezrobotni do 30 roku życia (2021)