Potencjał kadrowy

0
Liczba mieszkańców (2018)
0
Liczba uczniów - szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i policealne
0
Liczba studentów (2018/2019)
0
Szkół branżowych
0
Bezrobotni (2019)
0
Pracujący (2018)
0
W wieku produkcyjnym pow. 17 roku życia (2018)
0
W wieku produkcyjnym - mobilni (2018)
0
Liczba absolwentów- szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i policealne
0
Liczba absolwentów szkół wyższych (2018)
0
Uczelni wyższych
0
Bezrobotni do 30 roku życia (2019)