Start a business

Listę radomskich instytucji wspierających zarówno już funkcjonujące jak i dopiero rozpoczynające firmy znajdziecie Państwo pod tym linkiem (kliknij). Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w zależności od wyboru jej rodzaju reguluje: – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny – Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej u.o.d.g.).
Forms of doing business
FORM OF ACTIVITY

Limited liability company

Joint-stock company

Limited partnership

Limited partnership

Agreementin the form of a notarial deedin the form of a notarial deedin the form of a notarial deedin the form of a notarial deed
Share capital minimum PLN 5,000minimum PLN 100,000no requirements for a minimum contributionminimum PLN 50,000
Share valueminimum 50 PLNminimum 1 pennyminimum 1 pennyminimum 1 penny
Contributionmonetary and non-monetarymonetary and non-monetaryfinancial, non-monetary, workmonetary and non-monetary
Board of directorsoptionally, obligatory when the capital exceeds PLN 500,000 and 25 partnersmandatorylackoptionally, obligatory when the number of shareholders exceeds 25 people
Company authoritiesShareholders' meetingGeneral Meeting partner, limited partner if appointed as a proxy partner, shareholder if appointed as a proxy
RepresentationManagementManagementManagement
Taxation  CIT, VAT, PCC, property taxCIT, VAT, PCC, property taxno double taxation - the company's income and tax deductible expenses are only declared by its partners, but the company must pay other VAT, PCC, and property taxesno double taxation - the company's income and tax deductible expenses are only declared by its partners (with the shareholder only when the dividend is paid), but the company must pay other VAT, PCC, property taxes
Bookkeepingaccounting booksaccounting booksaccounting booksaccounting books