Zakładam firmę

Prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w zależności od wyboru jej rodzaju, regulują następujące akty prawne:

    • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
    • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
    • Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

 

Formy prowadzenia działalności
FORMA DZIAŁALNOŚCI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka akcyjna

Spółka komandytowa

Spółka komandytowo-akcyjna

Umowa w formie aktu notarialnego w formie aktu notarialnego w formie aktu notarialnego w formie aktu notarialnego
Kapitał zakładowy  minimalny 5 000 PLN minimalny 100 000 PLN brak wymogów co do wkładu minimalnego minimalny 50 000 PLN
Wartość udziału minimalny 50 PLN minimalny 1 grosz minimalny 1 grosz minimalny 1 grosz
Wkład pieniężny i niepieniężny pieniężny i niepieniężny pieniężny, niepieniężny, praca pieniężny i niepieniężny
Rada Nadzorcza fakultatywnie, obowiązkowa, gdy kapitał ponad 500.000 PLN oraz 25 wspólników obowiązkowa brak fakultatywnie, obowiązkowa, gdy liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób
Władze Spółki Zgromadzenie Wspólników Walne Zgromadzenie  komplementariusz, komandytariusz jeżeli zostanie ustanowiony pełnomocnikiem  komplementariusz, akcjonariusz jeżeli zostanie ustanowiony pełnomocnikiem
Reprezentacja Zarząd Zarząd Zarząd
Opodatkowanie   CIT, VAT, PCC, podatek od nieruchomości CIT, VAT, PCC, podatek od nieruchomości brak podwójnego opodatkowania – dochód i koszty uzyskania przychodu spółki deklarowane są jedynie przez jej wspólników, ale spółka musi opłacać inne podatki VAT, PCC, podatek od nieruchomości brak podwójnego opodatkowania – dochód i koszty uzyskania przychodu spółki deklarowane są jedynie przez jej wspólników (przy czym akcjonariusza dopiero w momencie wypłaty dywidendy), ale spółka musi opłacać inne podatki VAT, PCC, podatek od nieruchomości
Księgowość księgi rachunkowe księgi rachunkowe księgi rachunkowe księgi rachunkowe

Aby prowadzić działalność gospodarczą, trzeba ją zarejestrować.
O tym, gdzie powinna być wpisana, decyduje jej forma prawna.