Zakładam firmę

Listę radomskich instytucji wspierających zarówno już funkcjonujące jak i dopiero rozpoczynające firmy znajdziecie Państwo pod tym linkiem (kliknij).

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w zależności od wyboru jej rodzaju reguluje:

– Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

– Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej u.o.d.g.).

Formy prowadzenia działalności
FORMA DZIAŁALNOŚCI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka akcyjna

Spółka komandytowa

Spółka komandytowo-akcyjna

Umowaw formie aktu notarialnegow formie aktu notarialnegow formie aktu notarialnegow formie aktu notarialnego
Kapitał zakładowy minimalny 5 000 PLNminimalny 100 000 PLNbrak wymogów co do wkładu minimalnegominimalny 50 000 PLN
Wartość udziałuminimalny 50 PLNminimalny 1 groszminimalny 1 groszminimalny 1 grosz
Wkładpieniężny i niepieniężnypieniężny i niepieniężnypieniężny, niepieniężny, pracapieniężny i niepieniężny
Rada Nadzorczafakultatywnie, obowiązkowa, gdy kapitał ponad 500.000 PLN oraz 25 wspólnikówobowiązkowabrakfakultatywnie, obowiązkowa, gdy liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób
Władze SpółkiZgromadzenie WspólnikówWalne Zgromadzenie komplementariusz, komandytariusz jeżeli zostanie ustanowiony pełnomocnikiem komplementariusz, akcjonariusz jeżeli zostanie ustanowiony pełnomocnikiem
ReprezentacjaZarządZarządZarząd
Opodatkowanie  CIT, VAT, PCC, podatek od nieruchomościCIT, VAT, PCC, podatek od nieruchomościbrak podwójnego opodatkowania – dochód i koszty uzyskania przychodu spółki deklarowane są jedynie przez jej wspólników, ale spółka musi opłacać inne podatki VAT, PCC, podatek od nieruchomościbrak podwójnego opodatkowania – dochód i koszty uzyskania przychodu spółki deklarowane są jedynie przez jej wspólników (przy czym akcjonariusza dopiero w momencie wypłaty dywidendy), ale spółka musi opłacać inne podatki VAT, PCC, podatek od nieruchomości
Księgowośćksięgi rachunkoweksięgi rachunkoweksięgi rachunkoweksięgi rachunkowe

Aby prowadzić działalność gospodarczą, trzeba ją zarejestrować.
O tym, gdzie powinna być wpisana, decyduje jej forma prawna.