BEZPIECZNE MIEJSCA PRACY – pakiet pomocowy dla radomskich przedsiębiorców

Prawie 400 wniosków o udzielenie wsparcia w związku z kryzysem spowodowanym epidemią, złożyli już radomscy przedsiębiorcy do Urzędu Miejskiego i miejskich spółek. Najwięcej, ponad 240, dotyczy ulg w spłacie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Wpłynęło też ponad 70 wniosków o ulgi w czynszach z tytułu najmu lokali lub dzierżawy gruntów należących do gminy. Ulgi takie proponuje nie tylko Miejski Zarząd Lokalami, ale także RTBS Administrator i MOSiR. Przedsiębiorcy korzystają też z oferty Wodociągów Miejskich i Radkomu, czyli z możliwości odroczenia płatności za wodę oraz zawieszenia realizacji usług i płatności za odbiór odpadów.

Tworząc pakiet „Bezpieczne miejsca pracy” wykorzystaliśmy praktycznie wszystkie możliwości jakie ma samorząd. Patrząc na liczbę wniosków, które już do nas trafiły, oceniamy że nasza propozycja wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, chociaż zdajemy też sobie sprawę, że niekiedy oczekiwania są większe. Wpływają na przykład wnioski o umorzenie bieżących rat podatku od nieruchomości. Tymczasem przepisy ordynacji podatkowej mówią jednoznacznie, że umorzyć można wyłącznie zaległości podatkowe. Płatność zobowiązań bieżących można natomiast odroczyć lub rozłożyć na raty – tłumaczy wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

Więcej informacji o programie „Bezpieczne miejsca pracy” znajduje się na stronie 

http://www.radom.pl/page/4,aktualnosci.html?id=11504