Kontakt

  • coi@umradom.pl

Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej

Urząd Miejski w Radomiu
ul. Rynek 1, 26-610 Radom (pok. 102)
coi@umradom.pl

Rafał Grzeszczyk

Główny specjalista

(+48) 48 36 20 332
(+48) 509 440 868
r.grzeszczyk@umradom.pl

Katarzyna Kołodziejczyk

Pomoc administracyjna

(+48) 48 36 20 618
(+48) 793 979 800
k.kolodziejczyk@umradom.pl