Kontakt

  • coi@umradom.pl

Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej

Urząd Miejski w Radomiu
ul. Rynek 1, 26-610 Radom (pok. 102)
coi@umradom.pl