Kontakt

Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej

Urząd Miejski w Radomiu
ul. Rynek 1, 26-610 Radom (pok. 102)
coi@umradom.pl

Anna Adamczyk

Podinspektor

a.adamczyk@umradom.pl
(+48) 48 36 20 614

Agnieszka Witczak-Armacińska

Samodzielny referent

a.witczak@umradom.pl
(+48) 48 36 20 538