Do pobrania

Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych 2020 - raport ABSL

 Raport  dotyczący rynku nieruchomości oraz  usług wspólnych w Polsce na rok 2020. Autorem raportu jest Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) - wiodąca organizacja reprezentująca sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

Link do raportu (kliknij).

 

Według najnowszego raportu ABSL „Usługi biznesowe w Radomiu”, miasto ma szansę w najbliższych latach znacząco poprawić swoją pozycję na mapie nowoczesnych usług biznesowych. Dziś w Radomiu funkcjonuje 15 centrów usług dla biznesu, które dają zatrudnienie 1,9 tys. osób.

Pliki do pobrania: Pobierz załącznik

Platforma Transferu Technologii (PTT) jest jednym z kluczowych projektów Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jej celem jest łączenie partnerów zainteresowanych wymianą innowacyjnych rozwiązań.

- Platforma to zestaw usług umożliwiających użytkownikom wyszukiwanie podmiotów, które chcą sprzedać lub kupić określoną technologię, to animowanie i kojarzenie stron transakcji transferu technologii.

- Platforma to wsparcie doradcze i finansowe transakcji transferu innowacyjnych rozwiązań. Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą liczyć na dofinansowanie ze środków UE do 70% kosztów zakupu patentów, wzorów użytkowych, know-how.


- Platforma to także serwis internetowy, w którym zarejestrowani użytkownicy (np.: jednostki naukowe, przedsiębiorstwa) mogą poinformować o swoich innowacyjnych zasobach, o potrzebach w zakresie innowacji, a także przeszukać bazę technologii i ekspertów.

Plik do pobrania: Pobierz załącznik

ARP Venture działa w obszarze przemysłu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, inwestując w projekty innowacyjne w fazie komercjalizacji i rozwoju produkcji seryjnej oraz w fazie ekspansji produktu. ARP Venture realizuje formułę „smart money” i inwestuje w przedsiębiorstwa o znacznym potencjale rynkowym, których rozwój będzie miał korzystny wpływ na gospodarkę krajową lub regionalną.
ARP Venture, wykorzystując potencjał Ekosystemu ARP, realizuje transakcję i przekazuje środki pieniężne jako koinwestor oraz dostarcza wsparcie merytoryczne i operacyjne w trakcie realizacji danego projektu.
Jest inwestorem drugiej rundy o wartości inwestycji 5–15 mln PLN.

Plik do pobrania: Pobierz zalącznik

Zapraszamy do lektury publikacji prezentującej wytyczne dotyczące projektowania oraz opracowywania specyfikacji współczesnych obiektów i powierzchni biurowych w Polsce. W dokumencie znajduje się również opis podstawowych standardów powierzchni biurowych i lokalizacji.

Publikacja opracowana, zaprojektowana i wyprodukowana przez: ROLFE JUDO Architecture | CBRE

Pliki do pobrania: Pobierz załącznik

Nowe lokalizacje, nowe możliwości - centra logistyczne vs. rynek pracy - wspólny raport ekspertów firmy Colliers International i Randstad prezentujący potencjalne lokalizacje dla centrów logistycznych. W publikacji przeanalizowano zarówno procesy inwestycyjne jak i dostępność do kadr w 9 lokalizacjach w tym Radomiu. 

Pliki do pobrania: Pobierz załącznik

Raport Cushman & Wakefield 2020 - Rynki alternatywne - pobierz

W celu umieszczenia oferty na stronie investinradom.pl prosimy o pobranie, wypełnienie i przesłanie w celu weryfikacji na adres coi@umradom.pl poniższego formularza.

Pliki do pobrania: Pobierz załącznik

W celu umieszczenia oferty na stronie investinradom.pl prosimy o pobranie, wypełnienie i przesłanie w celu weryfikacji na adres coi@umradom.pl poniższego formularza.

Pliki do pobrania: Pobierz załącznik

W celu umieszczenia oferty na stronie investinradom.pl prosimy o pobranie, wypełnienie i przesłanie w celu weryfikacji na adres coi@umradom.pl poniższego formularza.

Pliki do pobrania: Pobierz załącznik

Raport prezentujący profile i plany pracodawców w Polsce.

Dokument został sporządzony w okresie 7 października - 10 listopada 2015r. na grupie 1000 pracodawców. Jest to 28 edycja raportu sporządzonego przez firmę Randstad Polska sp. z o.o.

Pliki do pobrania: Pobierz załącznik

 

Raport obrazujący Polski krajobraz Nowoczesnych Usług Biznesowych, stan aktualny, perspektywy rozwoju, przegląd rynków lokalnych.

Pliki do pobrania: Pobierz załącznik

Fundacja Pro Progressio, zajmująca się popularyzacją Polski, jako optymalnej lokalizacji na inwestycje, stworzyła raport Focus on dotyczący Radomia. Według raportu, miasto staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do tworzenia oddziałów firm, których główne siedziby znajdują się w dużych, polskich aglomeracjach, bądź poza granicami kraju.

Plik do pobrania: Pobierz zalącznik

Fundacja Pro Progressio, zajmująca się popularyzacją Polski, jako optymalnej lokalizacji na inwestycje, stworzyła raport Focus on dotyczący Radomia. Według raportu, miasto staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do tworzenia oddziałów firm, których główne siedziby znajdują się w dużych, polskich aglomeracjach, bądź poza granicami kraju.

Pliki do pobrania: Pobierz załącznik

Raport na temat stanu rynku pracy przygotowany przez firmę Randstad. Publikacja zawiera analizę stanu zatrudnienia z podziałem na regiony i branże oraz prognozę na 2017r.

Pliki do pobrania: Pobierz załącznik

Tomasz Madej - Doradca metodyczny w zakresie metodyki kształcenia zawodowego: Przewodnik po kształceniu dualnym

Plik do pobrania: Pobierz załącznik

Broszura informacyjna "Możliwości w Twoim zasięgu" wydana przez Urząd Miejski w Radomiu.

Plik do pobrania: Pobierz załącznik

Niezależny raport na temat Radomia będący wspólnym opracowaniem firmy People i Walter Herz

Plik do pobrania: Pobierz załącznik