Radom to ponad dwustutysięczne miasto w centralnej Polsce, czternaste w kraju i drugie w województwie mazowieckim pod względem liczby ludności (po Warszawie). Radom jest ośrodkiem akademickim i centrum społeczno-gospodarczym skupiającym liczne funkcje o zasięgu subregionalnym.

Dzięki kreowaniu ważnych działań prorozwojowych miasto wzmacnia swoją pozycję centrum społeczno-gospodarczego o zasięgu subregionalnym.
Do najważniejszych inwestycji należą:

  • przebudowa odcinków miasta w ciągu drogi krajowych nr 9;
  • budowa trasy NS;
  • modernizacja linii kolejowej nr 8 na trasie Radom – Warszawa;
  • budowa Portu Lotniczego Warszawa – Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku;
  • planowana budowa trasy S12.

Radom to miasto nowoczesnego przemysłu, gdzie prowadzą działalność firmy rozpoznawane nie tylko w kraju ale i na świecie.

Dzięki stosowanym technologiom oraz nieustannemu rozwojowi, należą do ścisłej czołówki w swoich branżach. Szczególnie rozwija się przemysł metalowy, dzięki któremu Radom stał się istotnym na mapie kraju ośrodkiem tej gałęzi gospodarki.

Miasto dostrzega również duży potencjał w sektorze usług biznesowych. Inwestorzy decydując się na inwestycje poza dużymi aglomeracjami, spoglądają na Radom, który oferuje umiarkowane koszty prowadzenia działalności biznesowej, niską fluktuację kadr oraz bliskość stolicy kraju.

Znaczącymi czynnikami, wspierającymi atrakcyjność Radomia jest dostępność wykształconych absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych, specjalna strefa ekonomiczna oraz system kształcenia dualnego na poziomie szkół ponadpodstawowych.

Bliskość ośrodków naukowych, R&D i licznych placówek oświatowych oraz wieloletnia tradycja i etos pracy tworzą zaplecze kadrowe Radomia.

W mieście działa obecnie sześć  uczelni. Największa z nich – Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego – już dwukrotnie realizowała podyplomowe studia outsourcingu, co zaowocowało kilkudziesięcioma absolwentami przygotowanymi do pracy w sektorze usług dla biznesu.

W Radomiu funkcjonuje od kilkudziesięciu lat Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, który specjalizuje się w kreowaniu innowacyjności w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska oraz transferu zaawansowanych technologii do zastosowań przemysłowych.

Bogate zaplecze naukowo-badawcze również stanowi gwarancję dostępu do innowacyjnych rozwiązań i najaktualniejszej myśli technicznej.

Rozwój gospodarczy Radomia jest wspierany poprzez lokalne organizacje okołobiznesowe, dzięki którym przedsiębiorcy mogą sprawniej i skuteczniej wykorzystywać swój potencjał.

W Radomiu działa Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej, Bussines Centre Club Loża Radomska, Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości, Klaster Rolno-Spożywczy Regionu Radomskiego oraz Radomski Klaster Metalowy.

W Radomiu działa około 25 000 podmiotów gospodarczych.

Funkcjonują tu rozpoznawalne w Polsce i na świecie przedsiębiorstwa krajowe
i zagraniczne, które dzięki wykorzystaniu zaawansowanych procesów produkcyjnych należą do ścisłej czołówki w reprezentowanych przez siebie branżach. Firmy te są niezbitym dowodem na to, że Radom jest doskonałym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej.

Siedzibę swoją ma tu Polska Grupa Zbrojeniowa oraz jedna z najnowocześniejszych fabryk branży militarnej w Europie – Fabryka Broni „ŁUCZNIK” – Radom. Swoje biura mają tu również firmy świadczące usługi typu contact center, finansowo-księgowe, archiwizacyjne oraz IT.