Podatki i opłaty

Wybrane stawki podatku od nieruchomości w Radomiu:

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej21,90 zł/m2
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej0,83 zł/m2
Pozostałe grunty0,40 zł/m2
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji2,98 zł/m2
Budowle2% wartość określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych