Bezpłatny kurs objaśniający online – FENG 2021-2027

Polski Fundusz Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, chcąc w przystępny sposób przedstawić przedsiębiorcom założenia programu FENG, stworzył bezpłatny kurs online pt. ,,Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”.

Zachęcamy przedsiębiorców planujących ubieganie się o środki finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki do skorzystania z oferty. Kurs jest bezpłatny.

Szczegóły na stronie PFR