Branżowe Centra Umiejętności w Radomiu

Ogłoszono wyniki I naboru wniosków w ramach konkursu na  utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej. 

Radom złożył 2 projekty: w dziedzinie automatyki przemysłowej oraz prac wykończeniowych, realizowanych odpowiednio przez Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego nr 2 oraz Zespół Szkół Budowlanych.  Oba projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania uzyskując wysoką liczbę punktów.

Czekamy na informację o dalszych krokach, związanych z procedurą podpisywania umowy o objęcie wsparciem i uzyskiwaniem dofinansowania, więcej informacji tutaj.