II posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Radomia

II posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Radomia

Tereny inwestycyjne, rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych, jak pobudzić potencjał młodych Radomian do aktywności i kreatywności gospodarczej oraz strategia rozwoju gospodarczego Radomia – to tematy II RADY GOSPODARCZEJ PRZY PREZYDENCIE MIASTA RADOMIA , która odbyła się 19 listopada 2019 w sali konferencyjnej radomskiego Ratusza. Obradom przewodniczył pan Radosław Witkowski – Prezydent Miasta Radomia oraz pani Katarzyna Kalinowska – Zastępca prezydenta Miasta Radomia.