NCBR – nabór wniosków

NCBR prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących: wykonanie studiów wykonalności, badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe i/lub prace przedwdrożeniowe.

Nabór wniosków trwa od 1 września do 30 listopada 2021 r., do godz. 16.00

Do konkursu mogą przystąpić grupy podmiotów, w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa prowadzące działalność na terytorium Polski. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo, w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty (będące przedsiębiorstwami lub jednostkami naukowymi).

Zakres tematyczny konkursu:

OBSZAR TEMATYCZNY nr T2 (tytuł) Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu – 125,9 mln zł;

OBSZAR TEMATYCZNY nr T3 (tytuł) Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru –141,2 mln zł;

OBSZAR TEMATYCZNY nr T4 (tytuł) Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne –110,6 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat nabory wraz z dokumentami znajdują się pod LINKIEM