Nowe obowiązki dla przewoźników drogowych

Zmiany przepisów z początku 2022 roku nakładają na przewoźników drogowych kilka nowych obowiązków. Jednym z nich jest wymóg posiadania tzw. bazy eksploatacyjnej. Na zadeklarowanie spełnienia powyższego przedsiębiorcy mają czas do 15 stycznia 2023 roku. Drugim z nowych obowiązków jest coroczne przekazywanie informacji w zakresie liczby zatrudnionych w roku poprzednim. Na wypełnienie tego obowiązku przedsiębiorcy mają czas do 31 marca 2023 roku.

Obie informacje, w formie stosownego oświadczenia, należy złożyć w Biurze Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu, Rynek 1 (pok. 1). Wzory wyżej wymienionych oświadczeń są dostępne do pobrania pod artukułem, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Załatw sprawę lub, w wersji papierowej, w Biurze Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora.

Wzór oświadczenia dotyczącego bazy eksploatacyjnej

Wzór oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych