Organizacja przyszłości – przywództwo w świecie zmian

8 grudnia br. w Radomiu miało miejsce wydarzenie pn. Organizacja przyszłości – przywództwo w świecie zmian, którego partnerem była Gmina Miasta Radomia. Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu już po raz kolejny włączyło się do organizacji tego typu wydarzenia wespół z Lożą Radomską Business Centre Club. Walorami spotkania był właściwy dobór prelegentów i tematyki oraz networking biznesowy uczestników.