POLITYKA NOWEJ SZANSY – pomoc dla przedsiębiorców

11 sierpnia br. wchodzą w życie nowe przepisy, które mają na celu ratowanie przedsiębiorców, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej.
 
Polityka Nowej Szansy jest programem pomocowym skierowanym zarówno do dużych przedsiębiorców, jak i MŚP.
 
Pomoc udzielana jest w formie krótkoterminowych pożyczek, tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego przyznawanego na okres 18 miesięcy oraz pomocy restrukturyzacyjnej. Program oferuje także wsparcie doradcze, informacyjne i psychologiczne.
 
Polityka Nowej Szansy zakłada, że z budżetu przez 10 lat będzie wypłacanych 120 mln zł rocznie.
Operatorem pomocy będzie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., czyli zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną.