Przedświąteczne spotkanie przedsiębiorców

21 grudnia w Pałacu Karszów, odbyło się przedświąteczne spotkanie przedsiębiorców, zorganizowane przez Gminę Miasta Radomia, Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej oraz Business Center Club Lożę Radomską. Partnerami wydarzenia była Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości SA oraz Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Na zaproszenie odpowiedzieli licznie zebrani przedsiębiorcy regionu radomskiego, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, instytucji okołobiznesowych, świata nauki, kultury i sztuki.