Radom siedzibą spółki ENEA NOWA ENERGIA

Grupa Enea przenosi aktywa i OZE do spółki Enea Nowa Energia, która rozpoczyna działalność operacyjną. Siedzibą spółki będzie Radom.

Zadaniem Enea Nowa Energia sp. z o.o. będzie zarządzanie i rozwój projektów opartych o odnawialne źródła energii (#OZE), co wpisuje się w trwający proces transformacji polskiej i europejskiej energetyki. Zgodnie z prognozami, Grupa Enea do 2025 roku osiągnie 22% udziału OZE w produkcji energii elektrycznej, a w perspektywie 2030 r. wzrośnie on do 33%.

Profil spółki Enea Nowa Energia wpisuje się w koncepcję innowacyjnej gospodarki, wspieranej przez Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, który od ponad 30 lat współpracuje z przemysłem poprzez rozwój technologii i innowacyjne rozwiązania generujące wzrost gospodarczy.
Dodatkowo spółka zostanie członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, która wraz z Łukasiewicz-ITeE wspiera rozwój przemysłu w regionie radomskim.