Radomski Dzień Inżyniera 2023

19 października br. w obiekcie Radomskiego Centrum Sportu, przy ul. Andrzeja Struga 63 odbyło się wydarzenie pn. Radomski Dzień Inżyniera

Wydarzenie pn. Radomski Dzień Inżyniera zostało zorganizowane w Radomiu po raz pierwszy. Miało ono charakter imprezy zamkniętej dla zorganizowanych grup maturzystów z Radomia i regionu. Wzięli w nim udział także oddelegowani nauczyciele z placówek oświatowych i studenci. Natomiast doradcy zawodowi, opiekunowie praktyk i staży w przedsiębiorstwach oraz nauczyciele akademiccy mieli okazję uczestniczyć w przygotowanych warsztatach.

Organizatorami ww. wydarzenia oprócz Gminy Miasta Radomia byli: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Radomski Klaster Metalowy, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.

Ideą wydarzenia było promowanie kontynuacji nauki na studiach wyższych i podejmowania pracy w zawodach technicznych. Do tego miał się przyczynić bogaty program, obejmujący zarówno wystąpienia prelegentów, jak i możliwość zapoznania się przy stoiskach wystawienniczych z ofertami ponad 30 organizacji.