Warsztaty Business Centre Club

Ostatnie już przed wakacjami spotkanie dla radomskich przedsiębiorców, zorganizowane przez Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz Lożę Radomską Business Centre Club odbyło się 20 czerwca w hotelu Hilton Garden Inn. Niemal trzydziestu radomskich menedżerów, którzy odpowiedzieli na zaproszenie wysłuchało prelekcji na temat „Jak w praktyce regulacje ESG wpłyną na funkcjonowanie polskich firm”, oraz „Postępowanie sądowe z udziałem konsumentów – niebezpieczeństwa dla przedsiębiorców”. Atrakcyjny sposób prezentacji oraz istota poruszanej problematyki, skutkowały dużą aktywnością przedstawicieli firm oraz merytoryczną dyskusją z prowadzącymi.

Podczas spotkania podziękowania za współpracę odebrała ustępująca Kanclerz Loży Radomskiej BCC – Izabela Seweryn, którą w wyniku reorganizacji BCC powołano w skład Loży Honorowej BCC i w ramach tego gremium będzie kontynuowała współpracę z Centralą Klubu. Natomiast Anna Słopiecka – dyrektor Loży Radomskiej, będzie teraz odpowiadać za całokształt aktywności Business Centre Club w Radomiu. Obu Paniom życzymy satysfakcji i sukcesów w realizacji nowych zadań.