Zachęcamy do współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu w zakresie działalności B+R

Wydział Mechaniczny UTH Radom oferuje szeroki zakres współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. Niniejszy zakres obejmuje m.in.:

– mechanika, konstrukcja, wytrzymałość,

– zagadnienia technologiczne w budowie maszyn,

– wielokryterialne badanie części maszyn i materiałów,

– diagnostyka techniczna i analiza danych,

– silniki i pojazdy samochodowe,

– druk 3D,

– badania emisji hałasu,

– lakiernicze powłoki ochronne,

– hydrauliczne układy napędowe, reologia cieczy roboczych,

– budownictwo,

– energetyka i urządzenia grzewcze.

 

 

Ofertę można pobrać w zakładce „Do Pobrania” na dole strony.