Debata pt. „Zarządzanie jakością – jakość w zarządzaniu”. (27 listopada 2017)