Debata „Zarządzanie a sukcesy rynkowe współczesnych organizacji” (11 kwietnia 2016)