„Jak rozwinąć potencjał rynku. Dobre praktyki” – warsztaty (16 marca 2018)