„Jak rozwinąć potencjał rynku. Dobre praktyki” – warsztaty