Powołanie zespołu konsultacyjnego ds. gospodarczych przy Prezydencie Miasta Radomia (10 lipca 2015)