Instytucje współpracujące

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, ul. Rwańska 8, 26-600 Radom
(+48) 48 384-56-60, fax: (+48) 48 384-56-61
izba@radomskibiznes.pl

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu, ul. prof. Włodzimierza Krukowskiego 1, 26-609 Radom
(+48) 48 362-16-53
biuro@oibs.pl

Business Centre Club Loża Radomska, ul. Wincentego Witosa 10A, 26-617 Radom
(+48) 48 331-73-80, fax: (+48) 48 331-73-81
izabela.seweryn@bcc.org.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 15/17, 26-610 Radom
(+48) 48 362-11-01
crr1@poczta.onet.pl

Instytut Technologi Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10, 26-605 Radom
(+48) 48 364-42-41, fax: (+48) 48 364-47-60
instytut@itee.radom.pl

Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa
(+48) 22 334-98-00, fax: (+48) 22 334-98-89
invest@paih.gov.pl

Agencja Rozwoju Mazowsza SA, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
(+48) 22 566-47-60, fax: (+48) 22 843-83-31
biuro@armsa.pl