O nas

Radom wspiera wszelkie inicjatywy i realne działania związane z rozwojem gospodarki lokalnej, a w szczególności z rozwojem przemysłu.

Do dyspozycji przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim utworzone zostało Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora. Jego głównym zadaniem jest monitorowanie warunków prowadzenia biznesu w Radomiu i reagowanie na potrzeby zgłaszane przez funkcjonujące na terenie miasta firmy oraz inwestorów.

Zachętą do inwestowania na terenie Radomia są przygotowywane przez miasto i wprowadzane w życie programy wsparcia przedsiębiorców, których głównym filarem są m.in. zwolnienia z podatków od nieruchomości. Na terenie miasta działa ponadto radomska podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy z tytułu nakładów inwestycyjnych lub utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy.