Bezpłatne porady ekspertów dla MŚP

Bezpłatne porady ekspertów dla MŚP
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje bezpłatne usługi informacyjne z zakresu prawa oraz polityk i programów UE, internacjonalizacji przedsiębiorstw, innowacji i transferu technologii. Konsultanci są gotowi:
  • odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące kwestii prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na wspólnym rynku europejskim (Polska i inne kraje UE), obejmujących w szczególności dziedziny takie jak: handel wewnątrzwspólnotowy, zatrudnianie pracowników, oznakowanie CE, podatki, zamówienia publiczne;
  • pomóc w nawiązaniu współpracy biznesowej i technologicznej z zagranicznymi partnerami;
  • udzielić informacji na temat wsparcia finansowego i organizacyjnego dostępnego w ramach programów Komisji Europejskiej.
Zapraszamy do zadawania pytań za pośrednictwem formularza kontaktowego.

FORMULARZ KONTAKTOWY