„Oznakowanie CE. Jak wprowadzić nowy produkt elektryczny i elektroniczny na rynek Unii Europejskiej?” – seminarium

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na seminarium, którego celem jest przybliżenie przedsiębiorcom najważniejszych zagadnień związanych z wprowadzaniem na wspólny rynek UE produktów elektrycznych i elektronicznych podlegających dyrektywom tzw. Nowego Podejścia. Przedstawione zostaną praktyczne informacje dotyczące m.in. prawnych wymogów przy dopuszczaniu produktu do obrotu, obowiązków producentów, importerów i dystrybutorów takich produktów. Omówiony zostanie również sposób przeprowadzania testów, analiz i sporządzania deklaracji.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. W przypadku dużej liczby zgłoszeń PARP zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Termin:
9 maja 2019 r.
godzina 10:00 – 14:15

Miejsce:
Centrum szkoleniowe Sienna Training Center, ul. Sienna 73, 00-830 Warszawa

Zapoznaj się ze szczegółowym programem konferencji !
Czytaj więcej