Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców

 Poniżej przedstawiamy instytucje oferujące wsparcie dla przedsiebiorców, którzy potrzebują środków finansowych na założenie, bieżącą działalność lub rozwój firmy:
POMOC W FORMIE POŻYCZKI LUB PORĘCZENIA Agencja Rozwoju Przemysłu SA
Agencja Rozwoju Przemysłu SA to spółka skarbu państwa, która od poczatku swojej działalności (1991r.) odpowiada na największe potrzeby polskiej gospodarki. Wśród usług oferowanych przez ARP SA znajdują się: pożyczki na korzystnych warunkach, poręczenia, Platforma Transferu Technologii (PTT) kojarząca dawców i biorców innowacji w celu jej komercjalizacji, ARP Venture – spółka powołana do współpracy z sektorem MŚP. Więcej informacji na temat form współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. znajduje się na naszej stronie: www.investinradom.pl.
    Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych i Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy
Wsparcie insytytucji nakierowane przede wszystkim na sektor MŚP. Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych SA oferuje nie tylko poręczenia zabezpieczające kredyty bankowe, ale również poręczenia leasingowe i wadialne. Dzięki tym ostatnim przedsiębiorca może startować w kilku przetargach bez blokowania środków finansowych poprzez wpłaty wadium. Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych: www.mfpk.com.pl i www.mrfp.pl