Szkoły i zawody

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zawodów, w których młodzież kształci się w radomskich szkołach, proszę skontaktować się z osobą odpowiedzialną za kształcenie praktyczne w danej placówce.