Usługi biznesowe

Miasto Radom podczas Gali Outsourcing Stars w styczniu 2014 zostało wyróżnione w kategorii: Miasto – City Outsourcing Star – największa liczba wydarzeń outsourcingowych wspieranych przez miasto w 2013. Celem konkursu było nagrodzenie najlepszych i najdynamiczniej rozwijających się w 2013 dostawców usług outsourcingowych oraz ich bezpośredniego otoczenia biznesowego.

Radom charakteryzuje szereg cech, dzięki którym miasto z powodzeniem staje się kolejnym centrum usług biznesowych w Polsce:

  • Doskonała lokalizacja w centrum kraju, na przecięciu głównych dróg krajowych, zaledwie 100 km od stolicy Warszawie oraz wkrótce uruchamiany Port Lotniczy Warszawa-Radom.
  • Dostępność wykwalifikowanych kadr o znacznie mniejszych (ze względu na niższe koszty utrzymania) wymaganiach finansowych niż w Warszawie, Krakowie, czy Łodzi.
  • doświadczenie zdobyte przy okazji unikalnych w skali kraju studiów podyplomowych „Nowoczesne Usługi Biznesowe” na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym, przygotowanych i prowadzonych we współpracy z ASPIRE i PwC, które przygotowały słuchaczy do pracy w sektorze usług biznesowych.
  • Na inwestorów czeka szereg udogodnień, m.in. w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ulgi do 55% wartości nakładów inwestycyjnych, zwolnienia z podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz ulgi przy dzierżawie gruntów.
  • Powiatowy Urząd Pracy oferuje wiele grantów, m.in. refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne, płatne staże, czy refundację kosztów związanych z wyposażeniem stanowiska pracy.
  • W Radomiu powstaje coraz więcej budynków oferujących nowoczesną powierzchnię biurową;
  • Cykliczne spotkania networkingowe branży, na których goszczą firmy działające w Radomiu.